Fatamorgána z dôb minulých

3. januára 2021, Hedviga Imrová, Nezaradené

Štátny sviatok – nesviatok a ďalšie štyri pamätné dni sa objavili ako fatamorgána, aby sme jasnejšie vnímali paralely s dobou, ktorú práve žijeme. A nakoniec jeden preštylizovaný pamätný deň, lebo poslanci chcú byť dôslední vo vyjadrovaní.

 

  1. október – Deň vzniku samostatného Česko-Slovenského štátu

V deň výročia Slovenskej republiky (1.1.1993) nadobudol účinnosť štátny sviatok, ktorý nebude dňom pracovného pokoja. Nelogické! Každý človek má v sebe zafixované, že vo sviatok sa nepracuje! Ako to vysvetlíme deťom? Je niečo medzi riadkami? Radšej to nebudem rozoberať.

 

Od 1.1.2021 nadobudli účinnosť aj štyri pamätné dni:

 

  1. jún – Deň pamiatky obetí komunistického režimu

Pamätný deň, ktorý nám má pripomínať 24. jún 1954 – súdny proces so Silvestrom Krčmérym v Trenčíne, kde povedal: : „Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu!“.

Aká aktuálna myšlienka! Igor Matovič má moc, a kto má dnes pravdu? Ten, kto je sofistikovanejší, intelektuál, ktorý pravdu podá tak, že sa na ňu dá pozerať z dvoch uhlov pohľadu? Pre menej vzdelaného je pravda tá, ktorú dokáže pochopiť.

 

  1. október – Deň samizdatu

„Má ísť o prejav úcty k odvahe a hrdinstvu tých, ktorí v akomkoľvek období neslobody, najmä v rokoch 1948 až 1989 počas komunizmu, riskovali perzekúciu zo strany štátnej moci alebo ňou priamo trpeli, a to len z dôvodu realizácie svojich základných ľudských práv a slobôd.“

V každom režime niekto intelektuálne trpí. Aj v tom súčasnom. Korigované alebo dokonca nezobrazované blogy a príspevky v debate, sú toho dôkazom.

 

  1. jún – Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko – Slovenska v roku 1991

V roku 1991 sme žili v Českej a Slovenskej Federatívnej republike.

Pripomeniem ešte, že členským štátom Varšavskej zmluvy bola aj ČSSR. Teraz sme členským štátom NATO. Nie sme vojenská veľmoc a túžime mať nad sebou ochranné anjelské krídla silnejšieho, chceme niekam patriť. Predtým si nás vybral ZSSR, teraz USA.

 

  1. august – Deň obetí okupácie Česko – Slovenska v roku 1968

V roku 1968 sme žili v Československej socialistickej republike (ČSSR)

Prejde pár rôčkov a NR SR schváli ďalší pamätný deň venovaný obetiam iných režimov. Možno aj tomu kovidovému. Žeby to nebol režim? Je to predsa kovidový spôsob vládnutia, ktorý ovplyvňuje spôsob života obyčajných ľudí.

 

Deň zahraničných Slovákov sa premenuje na Deň Slovákov žijúcich v zahraničí.

„Má sa tak zosúladiť  názov pamätného dňa venovaného Slovákom žijúcim v zahraničí s formuláciou uvedenou v Ústave SR a v zákone o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Oslavuje sa 5. júla.“

Aká dôslednosť vo vyjadrení myšlienky, čo sa mi páči, ale čo s ostatnými novoprijatými pamätnými dňami? V rokoch 1968 a 1991 sme nežili v Česko – Slovensku, ale v ČSSR a ČSFR.

 

Zdroj

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/573385-pribudol-jeden-statny-sviatok-nebude-dnom-pracovneho-volna/

Novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch nadobudla účinnosť práve dnes (1.1.2021)

https://www.youtube.com/watch?v=PXIZwBLfpj4

O prorockej vízii a odkaze Silvestra Krčméryho hovorí Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_sviatkov_na_Slovensku – zoznam štátnych sviatkov

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sofistikovan%C3%BD

Sofisti boli v starovekom Grécku učiteľmi múdrosti. Zdôrazňovali, že je dôležité, ako je daný problém prezentovaný, že ho možno ukázať z dvoch protikladných pohľadov, pričom sa obe javia ako pravdivé. Išlo o to, kto dokázal urobiť jeden z týchto pohľadov slabším. Sofos = múdry.